BDSTAV MORAVA » Technické informace

Technické informace

Informace o koeficientu prostupu tepla sklem

S ohledem na opakující se dotazy zákazníků ohledně změny v hodnocení tepelně izolačních vlastností skel, zejména pak posuzování tepelné propustnosti skla uvádíme následující nejdůležitější informace:

Vzhledem k ukončení platnosti ČSN 70 1621 (Izolační skla) a tím i metodiky stanovení tepelné propustnosti izolačního skla, viz. čl. 35, příloha 1, tabulka 10 normy, končí i používání veličiny Kw.

Posuzování tepelné propustnosti izolačního skla je nyní řešené normou EN 673 (Výpočtová metoda), resp. EN 674 ( Ověření hodnoty měřením). Nově značená veličina Ug se díky nové metodice liší zpravidla o 0,1 [W/m2K], a to směrem k vyšší hodnotě.

V praxi to znamená, že do teď používané izolační sklo se sklem Planitherm Futur a s hodnotou Kw = 1,1 má nyní hodnotu Ug = 1,2 [W/m2K]

V souvislosti s předpisy týkající se kritických povrchových teplot okna resp. skla (oblast rosení) určených pro obytné místnosti, kanceláře ap. upozorňujeme na možnost použití tzv. teplých rámečků (plast, nerez).


Nezávazná poptávka